معرفی همکاران

نام: زهرا
نام خانوادگی: حایری مهنه
تحصیلات: کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی
سمت: مسئول تربیت بدنی
شماره تلفن تماس: ۵۲۲۹۹۶۰۱-۱۱۶
شماره اتاق: ۱۰۱
  سوابق کاری:

مسئول اداره تربیت بدنی دانشگاه تربت حیدریه .

نائب رئیس هیات اسکیت شهرستان تربت حیدریه .

عضو کمیته مدیریت و رهبری ورزش های همگانی (ISFAF) .

مسئول کمیته استعداد یابی هیات ژیمناستیک شهرستان تربت حیدریه .

مسئول کمیته برگزاری مسابقات هیات کبدی شهرستان تربت حیدریه .

نام: ایمان                        
نام خانوادگی: سعدی سیوکی
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
شماره تلفن تماس: ۵۲۲۹۹۶۰۱-۱۳۳
شماره اتاق: ۱۰۲
  سوابق کاری:

مدرس دروس تئوری و عملی در دانشگاه های سما ، پیام نور ، آزاد اسلامی تربت حیدریه